Báo Hà Giang

 

Báo Hà Giang là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Giang. Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang.

Báo điện tử Hà Giang phản ánh đầy đủ các thông tin thời sự về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa thể thao, du lịch, pháp luật, khoa học...trên địa bàn và trong nước đến đông đảo bạn đọc gần xa.
 
Đây là kênh thông tin chính thống và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Hà Giang và bà con kiều bào nước ngoài.
 
Tên miền Báo Hà Giang điện tử: http://baohagiang.vn